Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2016:137
release year 2016
link https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2016137-om-utvec_sfs-2016-137/?bet=2016:137
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-03-30
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Kulturdepartementet