Details for a source

Sources > Source
title Förslag till nationell biogasstrategi
release year 2015
link http://energigas.se/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Rapporter/NationellBiogasstrategi_rapport_271115.ashx
place Ordlista, s. 34
secretariat comment Engelska termerna och definitionerna hämtade från http://www.energigas.se/Publikationer/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Infomaterial/BasdataBiogasEng.ashx
posted/latest change 2016-03-07
number of terminological entries 18
 
publisher
organisation Energigas Sverige