Details for a source

Sources > Source
title Rätt temperatur under lagring och transport. Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat
shorter title Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat
link http://www.frystochkyldmat.se/Homepage/Download-File/f/793871/h/1a8b5106ac33532dd6dcc32ef12cf3ec/Branschriktlinje%3B+R%C3%A4tt+Temperatur+vid+Lagring+och+Transport
place 9. Definitioner & ordlista
background Denna revidering av de branschriktlinjer som togs fram av Djupfrysningsbyrån 2007, ”Branschriktlinjer för temperaturdisciplin i hantering av kylda och djupfrysta livsmedel” har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter för medlemmarna i Föreningen Fryst och Kyld Mat 2016.
posted/latest change 2016-03-07
number of terminological entries 41
 
publisher
organisation Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM)
former publisher
organisation Djupfrysningsbyrån