Details for a source

Sources > Source
title Olika vägar till föräldraskap. Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
shorter title Olika vägar till föräldraskap
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2016:11
release year 2016
link http://www.regeringen.se/contentassets/e761299bb1a1405380e7e608a47b3656/olika-vagar-till-foraldraskap-sou-201611
place Vissa förkortningar och begrepp, s. 17–20
posted/latest change 2016-02-25
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Justitiedepartementet