Details for a source

Sources > Source
title Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014
shorter title Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m.
document number ESV 2015:25
release year 2015
release number Dnr: 5.5-269/2015
link http://www.esv.se/contentassets/07f5a9c78536429daa7f69df4cc87a82/2015-25-statens-resultatrakning-balansrakning-och-finansieringsanalys.pdf
place Bilaga 1 Ordlista, s. 171–189
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 124
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket