Details for a source

Sources > Source
title Styrning av offentligrättsliga avgifter
document number ESV 2013:53
release year 2013
release number Dnr: 3.1-19/2013
link http://www.esv.se/contentassets/b1d18c53bb614d54b92338fe9d04c8d4/2013-53-styrning-av-offentligrattsliga-avgifter-webb.pdf
place 2.5 Definition av begrepp, s. 12–13
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket