Details for a source

Sources > Source
title Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk
document number ESV 2015:48
release year 2015
release number Dnr: 139/2015
link http://www.esv.se/contentassets/c0ada959b9b24691ad949f39320fb8a4/2015-48-delrapport-1-fordjupat-it-kostnadsuppdrag.pdf
place 3.1 Definition av ett it-projekt, s. 12–13
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket