Details for a source

Sources > Source
title Handledning. En introduktion till den statliga internrevisionen
shorter title En introduktion till den statliga internrevisionen
document number ESV 2015:30
release year 2015
release number Dnr: 3.8-479/2014
link http://www.esv.se/contentassets/45ad652513854853ba8a6f93b81725dc/2015-30-handledning-en-introduktion-till-den-statliga-internrevisionen.pdf
place Ordlista, s. 65–66
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket
writer Catrin Lind Ebert