Details for a source

Sources > Source
title Handledning. Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen
shorter title Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen
document number ESV 2015:61
release year 2015
release number Dnr: 3.8-947/2015
link http://www.esv.se/contentassets/a194ec9bf3af4e2a93fcdacfd0a79143/2015-61-investeringar-i-budgetunderlaget-nya-tabeller.pdf
place 1.1 Definition av verksamhetsinvesteringar och samhällsinvesteringar, s. 7–8
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket