Details for a source

Sources > Source
title Redovisning av den statliga internrevisionen 2014
document number ESV 2014:28
release year 2014
link http://www.esv.se/contentassets/7dce5c7b5e914c49a742be5fa4ba3ef5/2014-28-redovisning-av-den-statliga-internrevisionen-2014.pdf
place Ordlista, s. 50
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 14
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket