Details for a source

Sources > Source
title Handledning. Statlig internrevision för myndighetsledningar
shorter title Statlig internrevision för myndighetsledningar
document number ESV 2014: 1
release year 2014
link http://www.esv.se/contentassets/658a15cf99b3416f8103aee8ef21dc37/2014-1-statlig-internrevision-for-myndighetsledningar.pdf
place Ordlista, s. 29
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket