Details for a source

Sources > Source
title En förbättrad redovisning, styrning och kontroll av statens investeringar
document number ESV 2013:59
release year 2013
release number Dnr: 3.1-47/2013
link http://www.esv.se/contentassets/191fa94858d14070a07a57fa7dca256a/2013-59-en-forbattrad-redovisning-styrning-och-kontroll-av-statens-investeringar.pdf
place Vanligt förekommande begrepp i rapporten, s. 129–131
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket