Details for a source

Sources > Source
title Säkerställd intern styrning och kontroll 2013. Myndigheternas redovisning i årsredovisningarna för 2012
shorter title Säkerställd intern styrning och kontroll 2013
document number ESV 2013:44
release year 2013
release number Dnr: 3.2-342/2013
link http://www.esv.se/contentassets/03ca1389f2d548aea83ef1f1e2d31104/2013-44-sakerstalld-intern-styrning-och-kontroll-2013.pdf
place Ordlista, s. 18
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket