Details for a source

Sources > Source
title Handledning. Samarbete om risker i verksamheten
shorter title Samarbete om risker i verksamheten
document number ESV 2012:17
release year 2012
release number Dnr: 10-152/2009
link http://www.esv.se/contentassets/efa42281ae264ec0a5f010db24e6d110/samarbete-om-risker-i-verksamheten.pdf
place Ordlista, s. 18
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket