Details for a source

Sources > Source
title Säkerställd intern styrning och kontroll. Myndighetsledningens bedömning av intern styrning och kontroll
shorter title Säkerställd intern styrning och kontroll
document number ESV 2012:30
release year 2012
release number Dnr: 49-559/2012
link http://www.esv.se/contentassets/d4eb665940f74a738d9a4a41bed8b5d2/2012-30-rapport-myndighetsledningarnas-bedomningar-i-arsredovisningarna.pdf
place Ordlista, s. 19
posted/latest change 2016-02-19
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket