Details for a source

Sources > Source
title Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning
document number FFS 2015:5
release year 2015
link http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-2014-/ffs-2015-5-militar-grundutbildning.pdf
posted/latest change 2016-02-11
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Försvarsmakten