Details for a source

Sources > Source
title Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. Delrapport från Sverigeförhandlingen
shorter title Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2016:3
release year 2016
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2016-3-_H4B33/
place 1.5 Ordlista och förkortningar, s. 24–27
posted/latest change 2016-01-14
number of terminological entries 25
 
publisher
organisation Näringsdepartementet