Details for a source

Sources > Source
title Kvarts – stendamm i arbetsmiljön
shorter title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2015:2
release year 2015
link https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kvarts-stendamm-i-arbetsmiljon-foreskrifter-afs2015-2.pdf
place Definitioner 4 §
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-01-07
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket