Details for a source

Sources > Source
title Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Organisatorisk och social arbetsmiljö
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2015:4
release year 2015
link https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf
place Definitioner 4 §, s. 6–7
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-01-07
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket