Details for a source

Sources > Source
title Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 16 juni 2015)
shorter title Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2005:6
release year 2012
link https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-foreskrifter-afs2005-6.pdf
place Definitioner 2 §, s. 3–4; Ordlista, s. 58–60
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-01-07
number of terminological entries 65
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket