Details for a source

Sources > Source
title Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. Betänkande av Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen
shorter title Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2015:79
release year 2015
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2015-79-_H3B379/?html=true
place 5.3 Relevanta tillsynsbegrepp, s. 121–122
posted/latest change 2015-10-12
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Näringsdepartementet