Details for a source

Sources > Source
title Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. Betänkande av Utredningen om bostäder för äldre (S 2014:10).
shorter title Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2015:85
release year 2015
link http://www.regeringen.se/contentassets/1ce6bda102c64884b2036d86ebb38908/bostader-att-bo-kvar-i-sou-201585.pdf
place 2.1.6 Definitioner av begrepp, s. 52–54
posted/latest change 2015-10-12
number of terminological entries 14
 
publisher
organisation Näringsdepartementet