Details for a source

Sources > Source
title Fri rörlighet för varor inom EU – regler, begrepp och procedurer
release year 2015
link http://kommerskollegium.se/publikationer/Rapporter/2015/Fri-rorlighet-for-varor-inom-EU/
place Bilaga 3: Ordlista,s . 20–25
posted/latest change 2015-10-09
number of terminological entries 44
 
publisher
organisation Kommerskollegium