Details for a source

Sources > Source
title Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. Delbetänkande av Dricksvattenutredningen
shorter title Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2015:51
release year 2015
link http://data.riksdagen.se/fil/CD7F1634-F0EC-49B9-BBC5-46AD0C2CA79E
place Förkortningar och definitioner, s. 7–13
posted/latest change 2015-09-18
number of terminological entries 50
 
publisher
organisation Näringsdepartementet