Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2015:555) om statliga kreditgarantier för lån till mjölksektorn
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2015:555
release year 2015
link https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015555-om-statl_sfs-2015-555/?bet=2015:555
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2015-09-18
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Näringsdepartementet