Details for a source

Sources > Source
title Konsten att läsa statistik om brottslighet
document number Rapport 2006:1
release year 2006
release number 3. omarb. uppl
link https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800011221/1371914726868/2006_konsten_lasa_statistik.pdf
place Liten ordlista, s. 124–129
posted/latest change 2015-08-07
number of terminological entries 38
 
publisher
organisation Brottsförebyggande rådet, Brå