Details for a source

Sources > Source
title Konstordbok
release year 2015
link http://orebrokonstskola.se/blog/2015/01/27/konstorbok/
secretariat comment Här förklaras kortfattat ord, begrepp och termer som används i konstsammanhang. Ibland kan de ha annan betydelse i andra sammanhang. Vill du veta mer finns till exempel Konstordbok av Rudolf Broby-Johansen, Norstedts Konstlexikon av Herbert Read m.fl. och Art Terms av Edward Lucie-Smith.
posted/latest change 2015-08-03
number of terminological entries 646
 
publisher
organisation Örebro konstskola