Details for a source

Sources > Source
title Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung
superior title Livsmedelsverkets författningssamling
document number LIVSFS 2015:2
release year 2015
link http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/marknadsordn–-handelsnorm–-varustand/livsfs-2015-2_web.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2015-07-29
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Livsmedelsverket