Details for a source

Sources > Source
title Försvarsmaktens interna bestämmelser om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar
superior title Försvarsmaktens interna bestämmelser
document number FIB 2015:1
release year 2015
link http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-fib/fib-2015-1-skydd-for-utrikes-och-sekretessklassificerade-uppgifter-och-handlingar.pdf
posted/latest change 2015-07-06
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Försvarsmakten, FMLOG/TF-redaktionen