Details for a source

Sources > Source
title Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. Rapport från ett regeringsuppdrag
shorter title Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige
document number Rapport Nr 7/14
release year 2014
link http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport7-14-Ftalatuppdraget.pdf
place Ordlista och centrala begrepp, s. 12–13
posted/latest change 2015-06-22
number of terminological entries 23
 
publisher
organisation Kemikalieinspektionen