Details for a source

Sources > Source
title Exponeringsuppskattningar av kemiska ämnen och mikrobiologiska agens – översikt samt rekommendationer om arbetsgång och strategi
document number Rapport 1
release year 2014
link http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2014/2014_livsmedelsverket_1_exponeringsuppskattningar.pdf
place Definition och förkortningar, s. 2–3
posted/latest change 2015-06-22
number of terminological entries 15
 
publisher
organisation Livsmedelsverket
writer Salomon Sand, Leif Busk, Hanna Eneroth, Bengt-Göran Ericsson och Mats Lindblad