Details for a source

Sources > Source
title Länsstyrelsernas rapportering av livsmedelskontrollen inom primärproduktionen 2013
document number Rapport 17
release year 2014
link http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2015/kontroll-av-bekampningsmedelsrester-i-livsmedel-2013.pdf
place Definitioner, s. 9–10
posted/latest change 2015-06-22
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Livsmedelsverket
writer Linda Eskilsson, Susanne Sylvén och Mats Eberhardson