Details for a source

Sources > Source
title Tungmetaller och mineraler i livsmedel för spädbarn och småbarn. Del 3: Risk- och nyttohantering
document number Rapport 1
release year 2013
link http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2013/2013_livsmedelsverket_1_del_3_tungmetaller_och_mineraler_i_livsmedel_for_spadbarn_och_smabarn_risk_och_nyttohantering.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Tungmetaller+och+mineraler+i+livsmedel+f%C3%B6r+sp%C3%A4dbarn+och+sm%C3%A5ba...
place Ordförklaringar och förkortningar, s. 5
secretariat comment Engelska termer hämtade från: www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/2013_swedish_national_food_agency_report_1_part_3_contaminants_and_minerals_in_foods_for_infants_and_young_children_risk_and_benefit_management.pdf
posted/latest change 2015-06-22
number of terminological entries 15
 
publisher
organisation Livsmedelsverket
writer Rickard Bjerselius, Emma Halldin Ankarberg, Anders Jansson, Ingrid Lindeberg, Jorun Sanner Färnstrand, Cecilia Wanhainen