Details for a source

Sources > Source
title Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2013
document number Rapport 4
release year 2015
link http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2015/kontroll-av-bekampningsmedelsrester-i-livsmedel-2013.pdf
place Ordlista, s. 4–5
posted/latest change 2015-06-22
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Livsmedelsverket
writer Anders Jansson, Petra Fohgelberg och Anneli Widenfalk