Details for a source

Sources > Source
title Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten
superior title Energimarknadsinspektionens författningssamling
document number EIFS 2015:4
release year 2015
link http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2015_4.pdf
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2015-06-22
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Energimarknadsinspektionen