Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2015:213
release year 2015
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015213-om-lan-t_sfs-2015-213/?bet=2015:213
place 2 §
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2015-04-18
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Miljö- och energidepartementet