Details for a source

Sources > Source
title Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden. Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem
shorter title Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden
document number ER 2015:09
release year 2015
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=3044
place Definitioner och begrepp, s. 7
posted/latest change 2015-03-23
number of terminological entries 13
 
publisher
organisation Energimyndigheten