Details for a source

Sources > Source
title Ord och begrepp
release year 2015
link http://jamstallt.se/docs/nyttmaterial/ord_och_begrepp.pdf
background Definitionerna bygger på underlag från Diskrimineringsombudsmannen, Riksförbundet för sexuell upplysning, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och landstingens gemensamma ungdomsmottagning på nätet (UMO).
posted/latest change 2015-03-16
number of terminological entries 38
 
publisher
organisation Jämställt AB