Details for a source

Sources > Source
title Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2001:559
release year 2001
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2001559-om-vagtrafikdef_sfs-2001-559/?bet=2001:559
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2015-03-10
number of terminological entries 59
 
publisher
organisation Näringsdepartementet