Details for a source

Sources > Source
title Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet
document number RA 06-2014/9438
release year 2014
link http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Digital%20informationshantering%20och%20infrastruktur%20for%20kulturarvet.pdf
place Ordlista, s. 49–54
posted/latest change 2015-02-27
number of terminological entries 48
 
publisher
organisation Digisam