Details for a source

Sources > Source
title Vägledning för digital samverkan v4.0
release year 2014
release number 4.0
link http://www.edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20mm/Digital%20samverkan%204.0/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20digital%20samverkan%20v4.0.pdf?epslanguage=sv
place Viktiga begrepp och termer, s. 69-70
posted/latest change 2015-02-23
number of terminological entries 30
 
publisher
organisation E-delegationen