Details for a source

Sources > Source
title Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård. Delbetänkande av Utredningen för översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k dold mervärdesskatt
shorter title Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2014:78
release year 2014
link http://www.regeringen.se/contentassets/8ebb55fcb5b642789354750307dfb044/ersattning-for-s.k.-dold-mervardesskatt-vid-upphandling-av-luftburen-ambulanssjukvard-sou-201478
posted/latest change 2015-02-09
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansdepartementet