Details for a source

Sources > Source
title Säkerhetsskyddslag (1996:627)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1996:627
release year 1996
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Sakerhetsskyddslag-1996627_sfs-1996-627/?bet=1996:627
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2015-01-23
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L4