Details for a source

Sources > Source
title Riksdagsordning (2014:801)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2014:801
release year 2014
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Riksdagsordning-2014801_sfs-2014-801/?bet=2014:801
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2014-12-03
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Justitiedepartementet