Details for a source

Sources > Source
title Punktskriftens termer
release year 2013
secretariat comment Representanter från TNC och Svenska språknämnden medverkade i utarbetandet av denna ordlista.
posted/latest change 2014-11-21
number of terminological entries 59
 
publisher
organisation Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
former publisher
organisation Punktskriftsnämnden