Details for a source

Sources > Source
title Konsumentpolitik i en ny tid
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1994:14
release year 1994
link http://weburn.kb.se/sou/372/urn-nbn-se-kb-digark-3716617.pdf
place 20.1 Begreppet konsumentekonomi, s. 224–225
posted/latest change 2014-08-22
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Civildepartementet