Details for a source

Sources > Source
title Den elintensiva industrin under kärnkraftsavvecklingen. Bilagedel
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1990:22
release year 1990
link http://www.sou.gov.se/download/8e6277a2.pdf?major=1&minor=242776&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
place 2.1.2 Definitioner och begrepp, s. 15–18
posted/latest change 2014-08-22
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Miljö- och energidepartementet