Details for a source

Sources > Source
title Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov
shorter title Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner
document number RA 06-2014/4911
release year 2014
link http://digisam.se/index.php/docman/public-documents/digitaltbevarande/40–8/file
place 9 Ordlista, s. 33–34
posted/latest change 2014-08-13
number of terminological entries 29
 
publisher
organisation Digisam