Details for a source

Sources > Source
title Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna
superior title Excerpter ur Departementsserien (Ds)
document number Ds 2013:48
release year 2013
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementsserien/Informationsutbyte-for-bekampn_H1B448/
place 3.4 Definitioner, s. 29–30
posted/latest change 2014-07-04
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Justitiedepartementet