Details for a source

Sources > Source
title Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen
release year 2013
release number 1.0
link http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/Juridisk-vagledning-for-verksamhetsutveckling-inom-e-forvaltning/
place Definitioner, s. 6–8
posted/latest change 2014-07-04
number of terminological entries 17
 
publisher
organisation E-delegationen